O Nas

Stowarzyszenie  GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO Działa od października 2017 roku. Jesteśmy grupą zrzeszającą ratowników – wolontariuszy, pasjonatów Ratownictwa Medycznego.

Od początku istnienia dążyliśmy do tego, aby Stowarzyszenie współpracowało z Państwowym Ratownictwem Medycznym. W  styczniu 2018 r. wpisaliśmy Stowarzyszenie do rejestru jednostek współpracujących. Z czego jesteśmy bardzo dumni.

Organizacja zrzesza wolontariuszy, którzy za swoją działalność nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia finansowego. Naszym głównym celem jest wszelka działalność na rzecz dbania o bezpieczeństwo, a w razie nagłych stanów zagrożenia, ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Na co dzień cele te realizujemy poprzez organizowanie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzenie akcji informacyjnych, działalność profilaktyczną z zakresu bezpieczeństwa itp.

Co skłania wolontariuszy do zaangażowania swojej energii w pomoc innym? Naszych wolontariuszy podzielić można na dwie grupy: pasjonatów i tych, którzy zdecydowali się pomagać na skutek swoich przeżyć czy wydarzeń. Czujemy się potrzebni dając radość innym, ponieważ nie są dla nas ważne pieniądze czy dobra materialne, lecz praca, która daje spełnienie poprzez dzielenie się swoimi umiejętnościami i zdolnościami.

Lubisz pomagać innym ?

Pasjonujesz się Ratownictwem Medycznym ?

Masz trochę wolnego czasu ?

Zapraszamy w nasze szeregi !!!